Betalningsmetoder
Leverans
Telefonstöd Telefonstöd
Arbetstimmar 09:00 - 17:00
Sverige Telefon:
Internationell telefon:

Köpa Levitra Generisk (Vardenafil)

4.3
Levitra Generisk


Levitra Generisk 10mg

Paket Per piller Pris Besparingar Bonus
10 piller SEK 34.55
SEK 345.50
20 piller SEK 21.84
SEK 436.79
SEK 254.21 + 4 piller
30 piller SEK 15.67
SEK 470.04
SEK 566.46 + 4 piller
40 piller SEK 14.55
SEK 582.18
SEK 799.82 + 4 piller
50 piller SEK 13.57
SEK 678.39
SEK 1,049.11 + 4 piller
60 piller SEK 13.08
SEK 784.75
SEK 1,288.25 + 6 piller
70 piller SEK 12.65
SEK 885.45
SEK 1,533.05 + 6 piller
80 piller SEK 11.92
SEK 953.98
SEK 1,810.02 + 6 piller
90 piller SEK 11.22
SEK 1,009.78
SEK 2,099.72 + 8 piller
120 piller SEK 10.67
SEK 1,280.56
SEK 2,865.44 + 10 piller
180 piller SEK 9.60
SEK 1,727.72
SEK 4,491.28 + 10 piller

Levitra Generisk 20mg

Paket Per piller Pris Besparingar Bonus
10 piller SEK 35.84
SEK 358.44
20 piller SEK 27.43
SEK 548.61
SEK 168.27 + 4 piller
30 piller SEK 23.28
SEK 698.27
SEK 377.05 + 4 piller
40 piller SEK 19.70
SEK 787.85
SEK 645.91 + 4 piller
50 piller SEK 17.99
SEK 899.46
SEK 892.74 + 4 piller
60 piller SEK 17.63
SEK 1,057.78
SEK 1,092.86 + 6 piller
70 piller SEK 17.00
SEK 1,189.69
SEK 1,319.39 + 6 piller
80 piller SEK 16.66
SEK 1,332.62
SEK 1,534.90 + 6 piller
90 piller SEK 16.09
SEK 1,448.07
SEK 1,777.89 + 8 piller
120 piller SEK 15.42
SEK 1,850.55
SEK 2,450.73 + 10 piller
180 piller SEK 14.83
SEK 2,669.29
SEK 3,782.63 + 10 piller

Har en generisk version av Levitra godkänts?

En generisk version av Levitra har godkänts av FDA. Detta betyder dock inte att produkten nödvändigtvis kommer att vara kommersiellt tillgänglig - eventuellt på grund av läkemedelspatent och / eller läkemedelseksklusivitet.

Vad är Levitra?

Levitra (vardenafil) slappnar av muskler som finns i väggarna i blodkärlen och ökar blodflödet till vissa delar av kroppen.

Levitra används för att behandla erektil dysfunktion (impotens).

Levitra kan också användas för ändamål som inte listas i denna medicinska guide.

Levitra-biverkningar

Sammanfattningsvis

Vanliga biverkningar av Levitra inkluderar: huvudvärk och rodnad. Andra biverkningar inkluderar: dyspepsi och rinit. Se nedan för en omfattande lista över negativa effekter.

Biverkningar som kräver omedelbar läkarvård

Tillsammans med de nödvändiga effekterna kan vardenafil (den aktiva ingrediensen i Levitra) orsaka en del oönskade effekter. Även om inte alla dessa biverkningar kan uppstå, kan de behöva läkare om de uppstår.

Kontrollera omedelbart med din läkare om någon av följande biverkningar uppstår när du tar vardenafil:

Mindre vanligt

 • Smärta i rygg, rygg eller käke
 • blindhet
 • suddig syn
 • bröstsmärta eller obehag
 • bröstetthet eller tyngd
 • frossa
 • kalla svettningar
 • förvirring
 • minskad syn
 • svår eller ansträngd andning
 • svårigheter att svälja
 • yrsel
 • yrsel, svimhet eller lätthet när du plötsligt står upp från ett liggande eller sittande läge
 • ögonsmärta
 • svimning
 • snabb, oregelbunden, dunkande eller racing hjärtslag eller puls
 • huvudvärk
 • nässelfeber, klåda eller hudutslag
 • illamående
 • nervositet
 • smärta eller obehag i armar, käkar, rygg eller nacke
 • dunkande i öronen
 • puffiness eller svullnad i ögonlocken eller runt ögonen, ansiktet, läpparna eller tungan
 • långsam eller snabb hjärtslag
 • svettas
 • rivning
 • täthet i bröstet
 • ovanlig trötthet eller svaghet
 • kräkningar

Biverkningar som inte kräver omedelbar läkare

Vissa biverkningar av vardenafil kan uppstå som vanligtvis inte behöver läkare. Dessa biverkningar kan försvinna under behandlingen eftersom kroppen anpassar sig till medicinen. Dessutom kan din sjukvårdspersonal kunna berätta för dig om sätt att förebygga eller minska några av dessa biverkningar.

Kontakta din sjukvårdspersonal om någon av följande biverkningar fortsätter eller är besvärande eller om du har några frågor om dem:

Vanligare

Känsla av värme och rodnad i ansiktet, nacken, armarna och ibland övre bröstkorgen nysning

Täppt i näsan

Mindre vanligt

 • Onormal ejakulation
 • buksmärta eller magbesvär
 • onormal syn
 • sur eller sur mage
 • ryggont
 • rapningar
 • blodig näsa
 • smärta i kroppen
 • brännande känsla i bröstet eller magen
 • brinnande, krypande, klåda, domningar, stickning, "stift och nålar" eller stickande känslor
 • förändringar i färgvision
 • förändringar i synen
 • trängsel
 • hosta
 • diarre
 • svårt att se på natten
 • svårigheter med att flytta
 • svårigheter att svälja
 • dim vision
 • torr mun
 • torrhet eller svårhet i halsen
 • överdriven muskelton
 • ögonsmärta
 • svullnad i ansiktet
 • snabb hjärtslag
 • känsla av konstant rörelse av jaget eller omgivningen
 • feber
 • allmän känsla av obehag eller sjukdom
 • halsbränna
 • heshet
 • ökad rodnad i ögat
 • ökad känslighet för ögonen för solljus
 • dålig matsmältning
 • ledvärk
 • brist eller förlust av styrka
 • aptitlöshet
 • muskelsmärta och smärta
 • muskelkramp
 • muskelstivhet
 • muskelspänning eller täthet
 • nacksmärta
 • smärta eller sveda i halsen
 • rinnande näsa
 • känsla av att snurra
 • skakningar
 • sömnighet eller ovanlig dåsighet
 • öm hals
 • sår, sår eller vita fläckar på läppar eller tunga eller inuti munnen
 • magbesvär, upprörd eller smärta
 • svullna leder
 • ömma, svullna körtlar i nacken
 • problem med att sova
 • svårigheter att svälja
 • röstförändringar
 • vattniga ögon

Vardenafil Graviditetsvarningar

Detta läkemedel är inte indicerat för användning hos kvinnliga patienter.

Det finns inga studier om användning av detta läkemedel hos gravida kvinnor.

Allmän dosinformation

För de flesta patienter är den rekommenderade startdosen LEVITRA 10 mg, tas oralt, vid behov, cirka 60 minuter före sexuell aktivitet. Dosen kan höjas till en rekommenderad maximal dos på 20 mg eller minskas till 5 mg baserat på effekt och biverkningar. Den maximala rekommenderade doseringsfrekvensen är en gång per dag. Sexuell stimulering krävs för att kunna svara på behandlingen.

Använd med mat

LEVITRA kan tas med eller utan mat.

Användning i specifika befolkningar

Geriatri: En startdos på 5 mg LEVITRA bör övervägas hos patienter ≥ 65 år.

Nedsatt leverfunktion: För patienter med måttligt nedsatt leverfunktion rekommenderas en startdos på 5 mg LEVITRA. Maximal dos för patienter med måttligt nedsatt leverfunktion bör inte överstiga 10 mg.

Använd inte LEVITRA till patienter med allvarligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh C).

Nedsatt njurfunktion: Använd inte LEVITRA till patienter i njurdialys.

Rådfråga alltid din vårdleverantör för att se till att informationen som visas på denna sida gäller för dina personliga omständigheter.